7/12/10

REALITAT O FICCIÓ?


Si t'agafa un dia d'aquells que t'aixeques, tens ganes de montar en bici però et falta quelcom per donar-li canya al cos, mireu-vols aquest vídeo, no té pèrdua. IM-PRE-SIO-NANT!